• HOME
  • Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học

Khóa học lên đại học

Là khóa học tiếng nhật từ trình độ sơ cấp tới trình độ cao cấp nhằm mục đích thi đỗ vào các trường đại học, cao học, trung cấp ở Nhật. Ngoài ra, trường cũng tổ chức hướng dẫn cách thi dỗ các kì thi kiểm tra năng lực, cách phỏng vấn, thi nhập học...

Tên khóa học Kỳ nhập học Thời gian nộp hồ sơ Giờ học
Khóa học 2 năm lên đại học Tháng 4 Tháng 9~Tháng 11 Tuần 5 buổi (từ thứ hai tới thứ sáu)
(Lớp buổi sáng)8:45~12:00
(Lớp buổi chiều)13:15~16:30
Khóa học 1 năm 6 tháng lên đại học Tháng 10 Tháng 3~Tháng 5

[Mục tiêu học tập]

  • Học đều 4 kỹ năng (Đọc,Viết, Nói, Nghe) và nắm vững tiếng Nhật ứng dụng thực hành.
  • Nắm vững khả năng tiếng Nhật độc lập.
  • Giữ gìn văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy của trường chúng tôi được thiết kế trong thời gian 3 tháng tuy nhiên tiến độ giờ học sẽ được điều chỉnh thích hợp theo tình hình học tập của học sinh trong trường.
Trình độ được chia ra làm 8 giai đoạn từ Sơ cấp I, Sơ cấp II, Trung sơ cấp, Trung cấp I, Trung cấp II, Trung cao cấp, Cao cấp I, Cao cấp II.
Trình độ tại thời điểm nhập học sẽ được quyết định dựa vào bài kiểm tra phân lớp.
*Về giờ học chữ Hán ở các trình độ Sơ cấp I-II, Trung sơ cấp sẽ chia theo "Lớp học riêng cho các bạn đến từ các quốc gia có chữ Hán" và "Lớp học riêng dành cho các bạn đến từ các quốc gia không có chữ Hán", được tiến hành theo phương pháp giảng dạy và làm bài kiểm tra khác nhau.

Sơ cấp I
Sơ cấp II
Trung sơ cấp
Trung cấp I
Trung cấp II
Trung cao cấp
Cao cấp I
Cao cấp II

Giáo trình sử dụng

Giáo trình sử dụng