• HOME
  • Đời sống học đường / Sự kiện

Đời sống học đường / Sự kiện

Kế hoạch năm học

Tháng 4
Lễ nhập học (Học sinh kì tháng 4) Buổi hướng dẫn cho người mới nhập học
Tháng 5
Học ngoại khóa, kiểm tra sức khỏe, nghỉ tuần lễ vàng
Tháng 6
Thi giữa kì, Tư vấn trao đổi kết quả học tập, Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
Tháng 7
Ngày hội tư vấn học tập, sự nghiệp, kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)
Tháng 8
Nghỉ hè
Tháng 9
Thi cuối kì, Tư vấn trao đổi kết quả học tập
Tháng 10
Lễ nhập học (học sinh kì tháng 10), Buổi hướng dẫn cho học sinh mới nhập học, Ngày hội tư vấn học tập sự nghiệp.
Tháng 11
Kiểm tra sức khỏe, Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
Tháng 12
Thi giữa kỳ, Tư vấn trao đổi kết quả học tập, Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)
Tháng 1
Học ngoại khóa
Tháng 2
Cuộc thi hùng biện, Đi du lịch 1 ngày
Tháng 3
Lễ tốt nghiệp, Thi cuối kỳ, Trao đổi kết quả học tập và tư vấn học tập