• HOME
 • Hướng dẫn nhập học và chi phí

Hướng dẫn nhập học và chi phí

Điều kiện nhập học

 • Đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc là chuẩn bị tốt nghiệp THPT.
 • Có người bảo lãnh – đủ năng lực tài chính chi trả những chi phí cần thiết như là học phí, sinh hoạt phí…

Mục tiêu từ thời điểm đăng kí tới nhập học

Kỳ nhập học Số lượng Đăng kí nhập học Cấp tư cách lưu trú và nộp
tiền học phí…
Xin visa ở đại sứ quán
Nhật tại nước mình
Tháng 4 60 người Tháng 9~Tháng 11 Tháng 2 Tháng 3
Tháng 10 40 người Tháng 3~Tháng 5 Tháng 8 Tháng 9

Sau khi nhận đủ số học sinh, chúng tôi xin từ chối nhận đơn đăng kí.
Ngoải ra,có những trường hợp thay đổi thời kì tiếp nhận mà không báo trước do sự thay đổi thủ tục xin cấp tư cách lưu trú. Mong quý vị nắm rõ điều này.

Chi phí

Học phí ( bao gồm thuế)

Khóa học Danh mục Năm đầu tiên (cả năm) Năm tiếp theo (cả năm) Tổng
2 năm
(Học sinh tháng 4)
Phí tuyển chọn 20,000 yên 20,000 yên
Phí nhập học 50,000 yên 50,000 yên
Học phí 560,000 yên 560,000 yên 1,120,000 yên
Tiền tài liệu 35,000 yên 35,000 yên 70,000 yên
Tiền cơ sở vật chất 30,000 yên 30,000 yên 60,000 yên
Bảo hiểm du học 10,000 yên 10,000 yên 20,000 yên
Tiền học ngoại khóa 25,000 yên 25,000 yên 50,000 yên
Tổng 730,000 yên 660,000 yên 1,390,000 yên
Khóa học Danh mục Năm đầu tiên (cả năm) Năm tiếp theo (nửa năm) Tổng
1 năm 6 tháng
(Học sinh tháng 10)
Phí tuyển chọn 20,000 yên 20,000 yên
Phí nhập học 50,000 yên 50,000 yên
Học phí 560,000 yên 280,000 yên 840,000 yên
Tiền tài liệu 35,000 yên 17,500 yên 52,500 yên
Tiền cơ sở vật chất 30,000 yên 15,000 yên 45,000 yên
Bảo hiểm du học 10,000 yên 5,800 yên 15,800 yên
Tiền học ngoại khóa 25,000 yên 12,500 yên 37,500 yên
Tổng 730,000 yên 330,800 yên 1,060,800 yên

* Tiền cơ sở vật chất bao gồm cả tiền khám sức khỏe( 1,2 lần/ năm).
* Đóng thêm tiền bảo hiểm du học sinh của hiệp hội trường Nhật ngữ.
* Tiền phí chuyển khoản sẽ do người chuyển khoản chịu trách nhiệm.

Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển có thể thay đổi tùy theo người dự tuyển và người bảo lãnh.
Học sinh đến từ các nước OECD (các nước châu Âu, Mỹ, Úc, Hàn Quốc…) cần những giấy tờ sau.
Học sinh đến từ các nước khác hãy liên hệ đến trường. Tất cả hồ sơ giấy tờ cần phải được cấp trong vòng 3 tháng.

Hồ sơ của học sinh

 1. Đơn xin nhập học
 2. Sơ yếu lý lịch
 3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp
 4. Bản photo hộ chiếu
 5. Ảnh thẻ 6 tấm (4cm x 3cm)
 6. Giấy xác nhận đang học・Giấy xác nhận công việc

Hồ sơ của người bảo lãnh

 1. Đơn xin chi trả tài chính
 2. Giấy xác nhận công việc
 3. Giấy xác nhận thu nhập
 4. Giấy chứng nhận số dư ngân hàng

Đơn xin nhập học